Firma
MAPOGEUM oferuje kompleksowe usługi w zakresie prac geodezyjnych takich jak:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej(DGN, DXF, DWG) - inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych
- zakładanie reperów roboczych
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
- pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych
- pomiary objętości mas ziemnych
- pomiary wysokości obiektów niedostępnych
- tyczenie domów jednorodzinnych
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu
- obsługa obiektów liniowych
- podział nieruchomości
- wznowienie znaków granicznych
- wykaz synchronizacyjny
- wykaz zmian gruntowych
- badanie ksiąg wieczystych
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- określenie powierzchni o nieregularnych kształtach
- kalibracja i wektoryzacja rastrów

Na każdym etapie świadczonych usług zapewniamy fachowe doradztwo oraz pomoc w zawiłościach procesu inwestycyjnego. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni fachowego doradztwa oraz pomocy na każdym etapie realizowanych przez nas prac, a także na późniejszych etapach postępowania proceduralnego.
Zebrane rekomendacje potwierdzają nasz profesjonalizm, skuteczność oraz odpowiedzialność w realizowanych zleceniach.
MAPOGEUM
tel. kom. 502 728 458
e-mail: biuro@mapogeum.pl
33-300 Nowy Sącz
ul. Naściszowska 63